In ’Het Vogeljaar’ 22: 803-805 publiceerden wij de werktekening van een ’broedpijp’ voor Steenuilen. Met deze kasten heeft men reeds in tal van plaatsen van ons land leuke successen kunnen bereiken. Sinds 1975 is er nu ook een ander model nestkast in gebruik voor kleine uilensoorten. Het is het model ’Burgfried’, waarvan wij hierbij een werktekening afdrukken. Bij het model ’Burgfried’ verdeelt een wand de binnenruimte van de kast in twee delen, zodat achterin de eigenlijke broedruimte niet te veel licht naar binnendringt. Dit type kan gemakkelijker gemaakt worden dan de ’broedpijpen’ en is het gebleken dat de kast door de Steenuil wordt geaccepteerd.