In Noord-Holland tussen Alkmaar en Purmerend in ligt het Schermereiland ook wel genoemd de Eilandspolder. Dit gebied ligt als het ware geklemd tussen twee droogmakerijen, de Deemster en de Schermeer of de Schermer zoals het ook wel genoemd wordt. Het Schermereiland is een oud veengebied dat omstreeks de twaalfde eeuw in cultuur gebracht is door middel van een stroken en blokverkaveling, zoals toen gebruikelijk was. Afgezien van de rijkdom van flora en fauna is dit gebied ook landschappelijk bijzonder fraai. Naast dit Schermereiland bevindt zich aan de westzijde de polder De Schermeer, deze is drooggemalen in 1635. Deze polder is landschappelijk totaal anders van structuur, men ziet er namelijk kavels land van ± 10 ha, terwijl het gebied doorsneden is met rechte sloten.