In zijn rede op de Algemene Ledenvergadering van ’Vogelbescherming’ op 3 juni 1978 te Utrecht zei de voorzitter prof. dr. H. Klomp onder meer: ’Enkele maanden geleden zei een geëmotioneerd lid op één van de hoorzittingen over jacht tegen mij: u bent wel voorzitter, maar ik ken u niet en ik weet niet hoe u over de jacht denkt. Dat weet hij nu nog niet, maar ik kan u wel zeggen dat ik de referendumkaart heb aangekruist zoals de meesten van u hebben gedaan. Ook nu weet u nog niet hoe dat is, maar dat zal niet lang meer duren.’ En dat duurde inderdaad niet meer lang want kort daarna werd de uitslag van het referendum bekend gemaakt. Wij laten het hieronder volgen zoals de voorzitter dit aan zijn leden bekendmaakte: Het is er dan ten slotte van gekomen: het bestuur van ’Vogelbescherming’ heeft een standpunt geformuleerd ten aanzien van de jacht op vogels. De leden hebben hierom dringend gevraagd. Het bestuur heeft hierover een referendum gehouden onder de leden en deze hebben een duidelijke uitspraak gedaan.