Van 11 tot 14 mei 1979 hield de Fédération Française des Sociétés de Protection de la Nature (FFSPN) naar het XIe Jaarlijks Algemeen Congres, dat georganiseerd werd door de Société pour l’Etude, la Protection et l’Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest (SEPANSO) te Bordeaux-Talence, ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van de SEPANSO. Het thema van dit congres was ’La gestion de la faune sauvage et de ses habitats’. Prof. dr. J.-C. Lefeuvre (president van de FFSPN) en prof. dr. F. André (president van de SEPANSO) inviteerden prof. dr. Jean Dorst (directeur van het Muséum National d’Histoire Naturelle te Parijs) voor een voordracht over dit onderwerp. In zijn betoog ging hij bijzonder diep in op de voorjaarsjacht, die juist in deze periode op haar hoogtepunt is in dit gebied. De voorjaarsjacht op watervogels en Tortelduiven kenschetste hij als hoogst onwenselijk.