In de eerste dagen van oktober 1978 heeft de BFVW – de Bond van Friese Vogelbeschermingswachten – bij het Ministerie van CRM met klem gepleit voor een spoedige afkondiging van het handelsverbod in kievitseieren. Reeds enkele jaren geleden werd door de Friese Bond het besluit genomen, dat deze handel zo spoedig mogelijk diende te worden verboden. Nog in 1975 waren de zes leden van de Werkgroep Weidevogels – waaronder drie Friese vertegenwoordigers – unaniem in hun advies aan CRM over een handelsverbod, terwijl dit Friese standpunt nog weer eens werd bevestigd in het jaarverslag van de BFVW in 1976. Natuurlijk hebben ook andere organisaties herhaaldelijk voor een handelsverbod gepleit en met name Het Vogeljaar’ heeft regelmatig op afkondiging aangedrongen. Door de jaren heen bleken alle pogingen, deze wetswijziging bij CRM er door te krijgen, tevergeefs. De handel in kievitseieren is immers geregeld in de verouderde Vogelwet 1936 en ofschoon de modernisering van deze regelingen reeds in 1967 werd bepleit, zien alle vogelbeschermers nog steeds reikhalzend uit naar het nieuwe concept van een aan onze tijd aangepaste Vogelwet. Door een gebrek aan ambtelijke souplesse bleef de handel derhalve overeind en een handelsverbod in de ijskast, in afwachting van een complete renovatie van onze oude Vogelwet.