Ons vorig nummer, dat geheel is gewijd aan de waarde van de heggen en houtwallen voor de vogels, is door velen met grote instemming ontvangen. Wij danken allen die met enthousiasme reageerden op deze 72-pagina’s dikke uitgave. Nog dagelijks ontvangen wij berichten van waardering voor deze speciale uitgave. Het is gebleken dat talloze regionale vogelwerkgroepen en vogelbeschermingswachten de houtwallen en heggen in hun gebied willen gaan vastleggen en op een kaart willen gaan brengen. Bovendien hebben enkele groepen reeds het plan opgevat bepaalde houtwallen en heggen op broedvogels te gaan inventariseren. Daarbij wordt ook de medewerking van specialisten op het gebied van zoogdieren, insekten, amphibieën en planten gevraagd. Anderen willen ook heggen en houtwallen inventariseren op het voorkomen van niet-broedvogels en de invloed van deze landschapsvorm op het overige landschap vastleggen. Kortom er is een stroom van plannen en ideeën losgekomen. Eén brief, die eigenlijk een goede weerspiegeling is van alle brieven die wij hierover hebben ontvangen, drukken wij hierbij geheel af. De heer A. van der Laan uit Den Haag vertolkt namelijk het idee en de wensen van velen. Ook hij voelt voor een nationaal plan!