Vraag het aan iedere oudere vogelfotograaf hier in Amsterdam en omgeving hoe de ’Spuitvelden van Sloterdijk’ er een jaar of tien geleden bijlagen en de tongen gaan los over wat er in die tijd en ook later nog te beleven viel op het gebied van de vogelerij en vogelfotografie al of niet bij de nesten. Hoe je daar weekeinden zat opgevouwen in je schuiltentje aan de rand van zo’n slik en zat te wachten op passanten van allerlei soort. Deze velden lagen ten noorden van de spoorlijn Amsterdam-Haarlem tot aan het Noordzeekanaal. Een enorm gebied waar ontzettend veel te zien viel op het gebied van vogels. Persoonlijk heb ik daar eens de Grijze Wouw en een Citroensijs ontmoet. De Dwergmeeuw heeft zich daar ook laten zien en ik heb nog wel eens de kans gekregen een Porseleinhoen te fotograferen. Verder zag je daar vele ruiter-strandloper-pleviersoorten en allerlei ander gevederd spul. De grootste dag heb ik eens gehad in die tijd en toen telde ik in een keer 126 (een honderd zes en twintig) Lepelaars. Dit is wel het grootste aantal van deze soort die ik daar ooit gezien heb. maar de ouderen kunnen vertellen hoe het daar eens was.