Roodkeelduiker 1-3-79 7 ex. bij elkaar Maasvlakte (W. Breedveld); 12-3-79 2 ex. Kleimeer, Koedijk (K. Dekker, N. v.d. Ham); 7-4-79 1 ex. langs Oostvaardersdijk (H. Mayer); 19-6-79 1 ex. zandput tussen DeTikeen Opeinde, gem. Smallingerland (echtp. L.M.J. v.d. Bergh); 8-11-79 ad. ex. tussen pieren IJmuiden, vloog daarna naar zee (J. Ch. Boshuizen). Fuut 9-12-78 800 à 1000 ex. ten ZW van Flevocentrale, O. Flev. (L.G. Persijn); 14-1-79 25 ex. op de Vecht bij Utrecht (H.S. Lichtenbeld); Vanaf 25-1 t/m 28-2-79 max. 8 ex. in kanaal door Walcheren; 3-2-79 3 ex. bij Vlissingen (J.C. Wedts de Swart); 4-2-79 naar schatting 1000-1200 ex. Oostvoornse Meer, Oostvoorne (P.G. Schrijvershof); 14-2-79 1 ex. binnenhaven Middelburg; 24-2-79 1 ex. Seisvest Middelburg; 13-3-79 1 ex. Langevielevest, Middelburg (J.C. Wedts de Swart). 9-4-79 conc. van ca. 30 ex. De Zuwe, Kortenhoef (J. Taapken); 3-6-79 2 ex. Galgenven, Moergestel (J. Ruijs); 26-7-79 conc. van 3500 à 4000 ex. op IJsselmeer voor de kust van Gaasterland, omgeving Mokkebank (F. Schepers); 30-7-79 ca. 120 ex. op Bullewijkerplas, ZO van Ouderkerk a.d. Amstel (J. Taapken).