ledereen die zijn heil zoekt in de natuur en terugblikt, zal tot de erkenning komen, dat er sinds onze jeugd heel veel veranderd en verloren is gegaan aan landschappelijk schoon en aan de dierbare natuurrijkdommen van ons vaderland. Aan alle kanten zien wij de ontluistering en de afbraak, vooral in het zo angstig dichtbevolkte deel in het westen van het land en in dat gedeelte, dat wij de Randstad Holland noemen. Het verdwijnen van al dat schoons nam in het bijzonder na het einde van de Tweede Wereldoorlog grote vormen aan. Wij verdelen ons leven vaak in twee delen en spreken altijd van de periode van vóór de oorlog en die van daarna. De jaren van de oorlog zelf waarin de glans van het leven verduisterd werd en de heerlijkheid van het leven goeddeels verloren ging en vijf kostelijke jaren ons door de neus geboord werden.