Nu in 'Het Vogeljaar’ aandacht wordt geschonken aan het probleem van de botsingen tussen vliegtuigen en vogels menen wij dat van het belang is stil te staan bij de statistieken aangaande dit onderwerp. Wij voldoen daarmee aan het verzoek van de redactie om een bijdrage hierover in het januari-nummer van het luchtmachtblad 'Veilig Vliegen’ te bewerken. Omdat vogels en vliegtuigen elkaar bij lijfelijk contact slecht verdragen zal het niemand verbazen dat van de zijde van luchtvaart-autoriteiten wordt gezocht naar maatregelen ter voorkoming van zulke vogelaanvaringen. De kans dat daarbij tot onnodig afschot van beschermde vogels wordt overgegaan is groter naarmate wij minder goed op de hoogte zijn van de plaatsen, tijden en hoogten waarop de botsingen plaatsvinden. Zo mogelijk nog belangrijker is kennis over de bij de aanvaringen betrokken vogelsoorten in combinatie met risico’s en schade. In dit artikel gaan wij daarom speciaal in op de identificatie van soms miniem kleine vogelrestjes die op en in het vliegtuig achterblijven na een aanvaring. Daarom willen wij tevens laten zien hoe een zorgvuldiger analyse de statistieken kan beïnvloeden, en daarmee de aanleiding zou kunnen vormen tot een bijstelling van de prioriteits volgorde van preventie-maatregelen.