Ter gelegenheid van de verjaardag van ons redactielid, tevens administratrice en stichtingsbestuurslid van 'Het Vogeljaar’, mevrouw J. Mulder-van de Ruit, kwamen allen die voor u jaar in, jaar uit uw tijdschrift naar beste wensen verzorgen, het eerste weekend in mei van dit jaar bij elkaar te De Koog op Texel. Mevrouw An Mulder, zoals wij haar kennen, is na het overlijden van haar man Ap Mulder, redactielid van 'Het Vogeljaar’, het werk voor ons tijdschrift komen voortzetten. In Ap Mulder verloren wij een energiek en wijs redactielid, die ons vele jaren (1958-1963) met raad en daad heeft bijgestaan. Al spoedig zou blijken, dat na zijn overlijden op 56-jarige leeftijd, zijn vrouw Anna ons op de haar geheel eigen wijze van een enorme steun zou zijn. Intussen hebben wij al weer zo’n 18 jaar van haar hulp mogen profiteren en mét ons óók al onze abonnees.