Elk jaar verhuurt het 'Syndicat de Soule’, tegen zeer hoge bedragen, aan jagers die dat kunnen betalen, het recht om op de Pyreneese bergpassen deel te nemen aan de jacht op overtrekkende Houtduiven. Deze vogels zijn gemakkelijk te herkennen aan hun vleugeltekening en hun vliegbeeld. Maar ook de daar zeldzaam voorkomende Rotsduif en de weinig algemene Holenduif, die daar in jagerstermen 'roquette' wordt genoemd vallen onder de slachtoffers. De onbezonnen ornitholoog zou de ’roquette’ voor een jonge Houtduif kunnen verslijten, maar een jager uit de bergen is scherpzinniger. Immers die kleine Holenduifjes zijn nog smakelijker dan de ’palombe’, de gewone Houtduif! Wat het vliegbeeld betreft lijken de ’roquette’ en de overige soorten wel erg op elkaar, maar al mikkend door het vizier kijkend kan het ook gebeuren dat de jagers hen verwarren met stootvogels, lijsters, Kraanvogels, leeuweriken en zelfs ganzen!