Voor een korte bijdrage ter nagedachtenis aan mr. Tom Lebret zou ik mij voor facts en figures kunnen wenden tot de heer G. Ouweneel. Maar er bestaat weinig behoefte aan cijfers en feiten. Iedereen in Nederland, die op enigerlei wijze betrokken is bij vogelstudie, bij vogel- en natuurbescherming kent mr. Lebret. Persoonlijk, alleen van naam of ten minste een van de vele publicaties van de overledene. Want Tom Lebret is niet meer. En daarmee verloor niet alleen ons land een eminent natuurkenner en natuurbeschermer, ook buiten onze grenzen zal men hem missen. Zijn belangstelling was holarctisch, zijn faam, vooral als waterwildkenner, meer dan Europees. Van vele zijden werd er steeds een beroep op hem gedaan. En werkelijk iedereen mocht gebruikmaken van zijn kennis, zowel een jeugdlid van Steltkluut als een internationale organisatie. Dat men niet vaak vergeefs een beroep deed, moge blijken uit zijn vele bestuursfuncties. Om er enkele te noemen: Vogelbescherming, Natuurmonumenten, Zeeuws Landschap. Aan een opsomming van al die functies, compleet met data, hebben wij nu geen behoefte. Wij rekenen er echter wel op dat iemand er zich aan zal zetten dit drukke en welbestede leven voor de natuurbeschermingshistorie in al zijn facetten vast te leggen. Inbegrepen een volledig overzicht van alle publicaties.