In de periode 1976-1981 telde W. Jongejan dagelijks nauwgezet alle verkeersslachtoffers, die hij aantrof op een drietal wegen in het oostelijk deel van de Alblasserwaard. Op in totaal 7 bladzijden tekst en 37 bladzijden met 3 tabellen en 18 bijlagen hebben Dick Jonkers en W. Jongejan de verkregen gegevens in een gestencild verslag vastgelegd. In totaal werden 64 verschillende vogelsoorten doodgevonden. Het grootste deel hiervan behoort tot de broedvogels uit de omgeving van de trajecten. De routes kunnen worden beschouwd als teltrajecten, die door open landschap lopen. Gedurende deze zesjarige telling tijdens de werkdagen varieerde het aantal slachtoffers tussen de vijf en dertien per kilometer/ jaar. Voor de zoogdieren schommelde dit tussen de twee en vijf. Het talrijkst gevonden vogelsoorten zijn Wilde Eend, Meerkoet, Waterhoen, Huismus en Spreeuw. D.A. Jonkers & W. Jongejan (z.j.): Faunasterfte door het verkeer in het oostelijk deel van de Alblasserwaard. Gestencild, 44 bladzijden, 1 overzichtskaartje. Nadere inlichtingen bij W. Jongejan, Prinses Margrietstraat 38, 4231 AV Meerkerk, 01837-1546.