Na de winter van 1980-1981 ontstond er bij de Natuur- en Vogelwacht Vijfheerenlanden en de Stichting Natuur- en Landschapsbeheer Zuid-Holland (NLB) de behoefte aan een onderzoek naar de situatie rond hoogstamboomgaarden. Geconstateerd werd dat deze oudere typen boomgaarden in steeds grotere getale uit het Zuidhollandse landschap verdwijnen.