Veel activiteiten van de mens hebben risico’s voor vogels ten gevolge. Dit geldt ook voor hoogspanningsleidingen, want de draden veroorzaken draadslachtoffers. Dit zijn vogels die zich verwonden of doodvliegen tegen de draden. Het aantal draadslachtoffers door een hoogspanningslijn is afhankelijk van het aantal vogels dat de draden passeert tijdens voorjaars- en najaarstrek of bij locale verplaatsingen zoals voedsel- en slaaptrek. Markering van de draden blijkt van positieve invloed op het aantal slachtoffers. Begin 1973 werden ten westen van Heerenveen twee parallellopende hoogspanningslijnen gebouwd boven een vogelrijk weidegebied. Vanaf het gereedkomen van de lijnen zijn door leden van de Bond van Friese Vogelbeschermings Wachten (BFVW) regelmatig draadslachtoffers gezocht onder de beide lijnen. In twee jaar tijd werden ruim 800 slachtoffers gevonden (De Jong 1976).