De weerkundigen kunnen dat moeilijk voorspellen en dus ook de Stichting Fonds Wintervoedering van Vogels te Amersfoort niet. Het Nationaal Comité van deze stichting adviseert echter wel aan ’voedergroepen’ in het land nu al maatregelen te treffen en plannen uit te stippelen om door bijvoeren direct hulp te kunnen bieden aan in nood verkerende vogels tijdens een strenge winter. Voor diegenen die zelf niet in de gelegenheid zijn aan de voederacties deel te nemen bestaat de mogelijkheid een bijdrage te storten op giro 656 500 ten name van de penningmeester van de Stichting Fonds Wintervoedering van Vogels te Amersfoort om ’voedergroepen’ van extra voer te kunnen voorzien als dat nodig is.