Tot ver in de jaren zestig was de Ortolaan in de Noordbrabantse Kempen op de plaatsen waar zij voorkwamen een gewone vogel. Daar is in vrij korte tijd verandering in gekomen die ten minste voor een deel zal samenhangen met de snelle veranderingen in de landbouw. Genoemd kunnen worden schaalvergrotingen, het gebruik van landbouwgiften, cultuurveranderingen. De grootste concentratie Ortolanen kwam voor tussen Gasteren en Hoogeloon. Vóórdat eerdergenoemde veranderingen in de landbouw plaatsvonden werd in dat gebied voornamelijk gemengde landbouw bedreven. De teelt bestond hoofdzakelijk uit Haver en Rogge met daartussen wat aardappelvelden.