In 1983 en 1984 heeft er in de Biesbosch een vrij groot aantal Ijsvogels gebroed. In dit artikel wordt het voorkomen van deze vogel in de Biesbosch beschreven, vroeger en nu. Er wordt ingegaan op mogelijke effecten van de recreatie. Ten slotte worden er aanbevelingen gedaan ten behoeve van het terreinbeheer in de Biesbosch.