Het park herbergt ondanks zijn geringe grootte (1½ ha) een groot aantal vogels (43 soorten), waarvan een aantal (27) als broedvogel kan worden geboekstaafd. Mogelijke uitbreidingen in volgende jaren zijn niet uitgesloten. Vooral de aanwezigheid van Europese Kanarie, Grote Gele Kwikstaart en Kramsvogel zijn van groot belang. Bezoekers worden degelijk geïnformeerd over het wel en wee van natuur, milieu en cultuur van Zuid-Limburg, waarbij ook een plaats is ingeruimd voor vogelstudie en vogelbescherming. Aanleg van dergelijke parken moet daarom gestimuleerd worden.