Bij het binnengaan van een nieuw ’Vogeljaar’ moet het mij van het hart dat het opvallend is hoe vaak de laatste tijd het woord ’beheer’ in ons blad is voorgekomen. ’Beheer’ geeft voor veel mensen vaak het gevoel te maken te hebben met een door specialisten, goed, doordacht en doorgesproken systeem om een bestaande toestand te verbeteren of te behouden. Het woord verschaft velen een soort veiligheid dat nu er beheer is of er een beheer is uitgestippeld dat wel goed zal gaan. Het tegendeel is vaak helaas waar. Er kan evenwel een slecht beheer gevoerd worden, helemaal geen beheer gevoerd worden ofschoon wel een goed beheer is beschreven, maar er kan ook een beheer gevoerd worden uit eigenbelang. Zelfs begint het er op te gelijken dat er vaak té veel ’beheer’ op ons afkomt, terwijl er juist vaak toestanden in de natuur eerder wat met rust gelaten dienen te worden. De mens wil zich vaak té veel als ’rentmeester in de natuur’ opstellen, terwijl dat veelal uit eigenbelang is en de natuur daar vaak de dupe van wordt en het niet zelden best zonder kan stellen.