Na succesvolle acties van vogel- en natuurbeschermers kwam in 1979 de EG-vogelrichtlijn tot stand. De vele pogingen om een internationaal geldende wetgeving te realiseren werden deze keer aangevoerd door de Stichting Mondiaal Alternatief, die de machtiging had om namens acht miljoen Europeanen te spreken. In 1981 zou de richtlijn in de verschillende lidstaten van de EG in werking moeten treden. Richtlijnen van de Europese Gemeenschap (Raad) hebben een wettelijke basis in tegenstelling tot nationale richtlijnen van de overheid. Overtreders kunnen door het dagelijks bestuur, de Europese Commissie, voor het Europese Hof van Justitie worden gedaagd. Dit is een belangrijk verschil met andere natuurbeschermingsconventies. Dat zijn veelal niet meer dan intentieverklaringen.