Toen de plannen uitgewerkt werden om een themanummer over de Oeverzwaluw te laten verschijnen wisten wij niet dat dit nummer er zó zou uitzien als het thans voor u ligt. De rode draad door dit nummer zou de grote bedreigingen zijn die de Oeverzwaluw ondervindt. Daarnaast zou uit de bijdragen moeten blijken dat er een onderzoek naar het gedrag en voorkomen van deze zwaluwensoort noodzakelijk is. Kort daarop werd een nieuwe landelijke oeverzwaluwcensus voor het jaar 1986 voorbereid. Dank zij de medewerking van een groot aantal amateurornithologen kon reeds een goed overzicht dat jaar worden samengesteld. Dit overzicht wordt gepresenteerd door Herman Leys, dé grote promotor van de census naar het voorkomen van de Oeverzwaluw in Nederland. Als één der beste kenners van de Oeverzwaluw had hij in de loop der jaren reeds zo veel gegevens verzameld, dat daaruit een aantal aanvullende artikelen voortkwam. Hierdoor kwamen de eerste plannen om de artikelen van een vijftiental binnen- en buitenlandse auteurs over de Oeverzwaluw op te nemen te vervallen.