De Oeverzwaluw (Riparia riparia) komt in diverse ondersoorten voor in Eurazië en Noord- Amerika. Met name in onze streken gaat het met deze vogelsoort niet goed. Veel populaties van West-Europa gaan achteruit. In Nederland is deze zwaluw sinds 28 november 1985 opgenomen in een ’Nationale lijst van met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende vogelsoorten’ (Braks 1985). De bedoeling van deze lijst is dat onderzoek en werkzaamheden nodig voor de bescherming en beheer van de opgenomen soorten worden bevorderd. In dit specifieke geval kunnen vrijwilligers en gemeentelijke overheden een belangrijke rol in de bedoelde activiteiten spelen.

Het Vogeljaar

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Stichting Het Vogeljaar

Jan Glas, Jan-Willem Hermans, & Pierre Maréchal. (1987). Hulp geboden: argumenten, ervaringen en praktische wenken bij het scheppen van nestgelegenheid voor de Oeverzwaluw (Riparia riparia). Het Vogeljaar, 35(3), 163–171.