Er zijn wel ruim honderd auteurs, die regelmatig in de landelijke, regionale en plaatselijke dagen weekbladen over de natuur schrijven. Een ieder heeft zo zijn eigen manier om over de natuur en over de vogels te schrijven. Vaak zijn het wat zakelijk opgestelde artikelen waarbij veel gegevens op een rijtje worden gezet, besprekingen van wetenschappelijke rapporten, dissertaties of artikelen, interviews, berichten over acties vóór of tegen, sommige berichten over het verdwijnen of achteruitgaan van bepaalde dieren- en/of plantesoorten.