Het gebied dat wordt ingesloten door de ring van grote en kleine steden, die men tegenwoordig met de naam de Randstad pleegt aan te duiden, wordt gevormd door een groot aantal polders en droogmakerijen, die onder het gezag van enkele hoogheemraadschappen (zoals Rijnland, Schieland, Delfland en Woerden) zijn gebracht. Het is een landschep dat voor de vreemdeling, in het bijzonder de buitenlander, de aantrekkelijkheid van het ongewone bezit, maar waarvan toch maar weinigen de bijzondere bekoorlijkheid weten te waarderen. Een zekere vlakheid en eentonigheid kan men het ook niet ontzeggen, evenmin als een weidsheid, die men elders zo niet vindt. Nergens ook zijn de wolkenluchten zo mooi als boven dit Hollandse land, waarop de hand van de mens al sinds eeuwen zo zwaar heeft gedrukt.