De vogeltrek aan de Bosporus, ten westen van de Zwarte Zee, is eenieder genoegzaam bekend. Men zet zich, als vogelaar zijnde, maar op één van de beide Camlica-heuvels en de vogels komen vanzelf. Het enige waarmee wij rekening dienen te houden is de tijd van het jaar. September en oktober zijn kennelijk de beste maanden. Over hetgeen zich tezelfdertijd enkele uren vliegen naar het oosten afspeelt is echter minder bekend. Pas de laatste Jaren lezen wij hierover in de vogeltijdschriften (zie ’Het Vogeljaar’ 21 (3): 375-380). De aantallen passerende stootvogels hier zijn vele malen groter dan aan de Bosporus. Een nadeel voor de waarnemer is echter dat de vogels over een zeer breed front trekken. Je denkt namelijk steeds dat je op de verkeerde berg zit. De stootvogels trekken aan alle kanten aan je voorbij.