Begin oktober 1987 vond weer een Vogeljaarexcursie plaats; dit keer naar Cap Gris Nez. Cap Gris Nez ligt vlak ten zuiden van het Nauw van Galais, ongeveer halverwege Galais en Boulogne-sur-Mer. De rotsformatie die Cap Gris Nez vormt, is zonder meer de beste plaats langs de Franse noordkust om in de herfst zeevogels en vogeltrek waar te nemen. De kust bestaat er afwisselend uit kale of met gras begroeide kalksteen- en zandsteenformaties, zoals Gap Gris Nez en Cap Blanc Nez, en duingebieden, die voornamelijk begroeid zijn met helm en struwelen van duindoorn, gaspeldoorn, brem, enz.