De twintigste editie van de Vogelfotoparade heeft de jury heel wat hoofdbrekens bezorgd, alvorens zij de keuze van prijswinnaars en bijna-prijswinnaars kon maken. Het aantal foto’s, in totaal waren er zesentachtig foto’s van twintig inzenders te bekijken, was niet het probleem, maar de kwaliteit des te meer. Als wij twintig jaar terugkijken, toen de ’nestfotografie’ op haar laatste benen liep en met name wijlen G.K.C. van Tienhoven de vrije jacht op vogels en wild met de camera propageerde moeten wij constateren dat het niveau van toen stukken lager lag dan nu. Deels zullen de technische ontwikkelingen van apparatuur, lenzen en camera’s casu quo de verbetering van het filmmateriaal, de grotere mobiliteit van de vogelfotograaf en de aanpassing van de diverse vogelsoorten aan de door de mens gecreëerde levensomstandigheden er debet aan zijn. Maar er is meer veranderd. Een aantal zaken willen wij u daarvan noemen: