In de zomer 1989 werden, verspreid over het Deltagebied, albinistische Bruine Kiekendieven waargenomen, Vrijwel zeker betrof het alle vogels in juveniel kleed. De desbetreffende exemplaren vertoonden onderling grote verschillen in verenkleed. De auteurs zochten tevergeefs naar litteratuur over albinistische Bruine Kiekendieven, zodat besloten werd enige relevante informatie over de vogels vast te leggen. Op 9 juli 1989 werd B. Grootjans opgebeld door R. Blijenberg met de mededeling dat langs de kreek Zestigvoet in de Kieldrechtpolder in Zeeuwsch-Vlaanderen zo goed als witte Bruine Kiekendieven waren uitgevlogen.