Bijgaande foto’s geven wat indrukken van de door professor Voous voor de biologische faculteit van de Vrije Universiteit georganiseerde buitenlandse excursies en zomerkampen. De titel van dit verhaal deugt eigenlijk niet, want als student zei je, zoals het hoort ’professor Voous’ en bovendien komt daarin ook nog niet tot uitdrukking dat wij in feite met de heer en mevrouw Voous op pad waren, want mevrouw Voous was altijd van de partij. De excursies, waarbij Karei betrokken was omvatten een periode van 1956 t/m 1971 en voerden naar Falsterbo, de Camargue, Handöl in Midden-Zweden. Abisko en Ammarnes in Zweeds Lapland, Joegoslavië en de Franse Pyreneeën bij Lescun. Het gaat er nu niet om wat wij toen allemaal gezien hadden, maar hoe Karei aan zo’n reisgezelschap van vaak meer dan dertig mensen leiding gaf en hoe hij het voor elkaar kreeg om dergelijke grote excursies tof onvergetelijke evenementen te maken. Hij had een fijne neus voor en grote kennis over geschikte excursiegebieden. Als wij per bus werden vervoerd, begon de excursie reeds in deze rijdende collegezaal, waar hij, gezeten in de stoel naast de chauffeur, college gaf over de zoögeografische betekenis van de streek waar wij door reisden en ons wees op de kenmerkende fauna, waar vogels wel een belangrijk, maar niet het enige onderwerp vormde. Kortom, de waar te nemen dieren werden in een bepaald kader geplaatst, zodat de betekenis van hun waarneming meer uit de verf kon komen.