’Wij streven naar een zo natuurlijk mogelijk bos, daar horen geen nestkasten in thuis’. En ’geen bonte vliegenvangers en koolmezen in het Leuvenumse Bos. Beide vogelsoorten zouden de natuurlijke ontwikkeling van het bos kunnen remmen’, volgens de districtsbeheerder van ’Natuurmonumenten’, de heer C.J.J.M. van der Heyden. Als ze geen holte kunnen vinden, dan horen ze hier niet’, aldus de opzichter de heer M. van der Hoorn. Deze uitspraken zijn van medewerkers van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland in de regionale pers en radio-interviews.