Van de drie wilde en tien gemengde paren Ooievaars die in 1990 in Nederland nestelden, vlogen eenendertig jongen uit. De gemengde paren broedden zonder uitzondering in of in de onmiddellijke omgeving van een dierentuin of buitenstation. Honderdveertig waarnemingen van overvliegende of korte tijd pleisterende Ooievaars, hoofdzakelijk betrekking hebbend op de voorjaarstrek, werden verzameld.