Steeds weer voelden wij de behoefte om iemand die zich op bijzondere wijze, geheel belangeloos en met grote opoffering had ingezet voor de bescherming van de Vogels en de Natuur, van onze waardering te doen blijken. Vooral die mensen die daarbij de gave bezitten om hun medemensen te inspireren, om, eveneens belangeloos, mede te werken aan het behoud van de onontbeerlijke natuurlijke levensgemeenschappen. De enige rijkdom is De Natuur. Daarin moeten wij leven en daarvoor hebben wij de grootste verantwoording. Wie dit beseft, deelt in de rijkdom! Het hart moet spreken, niet de politieke partijen met hun ’schone beloftes’. Zij produceren alle ellenlange kletsverhalen, rapporten en beleidsplannen om daarover weer te discussiëren. Maar het gaat om daden, niet om woorden en eigenbelang!