Vogels vormen in Nederland na de vissen de grootste groep vertebraten met circa 300 soorten waaronder 165 broedvogelsoorten en 90 soorten gasten (doortrekkers). Het voorkomen van vogels in Nederland is goed onderzocht. Voor het Nederlandse milieu- en natuurbeleid zijn vogels om een aantal redenen van belang. Vogels zijn makkelijk waarneembaar, staan onder grote belangstelling, kennen een redelijke diversiteit, bovendien staan veel vogels relatief hoog in de voedselketen waardoor de kans bestaat dat verontreinigingen in het voedsel zich ophopen in deze vogels. Vogels hebben een aantrekkingskracht op het publiek. Daarmee kunnen vogels helpen bij het vormen van een maatschappelijk draagvlak voor het natuur- en milieubeleid.