Tijdens een symposium over stootvogels in de Bondsrepubliek Duitsland is door Roland Dreifke en Hermann Ellenberg een interessante voordracht gehouden over de functie van het territoriaal gedrag van de Raaf voor andere vogels. Het genoemde gedrag leidt tot een zekere bescherming van een reeks van vogelsoorten tegen de Havik (Accipiter gentilis) tot op ongeveer anderhalf à twee kilometer rond het nest van de Raaf. In een in het zuidoostelijk deel van Sleeswijk-Holstein gelegen onderzoeksgebied bleken de Raven tussen half januari en midden mei de Havik uit hun territorium te houden. In het genoemde gebied profiteerden de navolgende soorten van het ravengedrag: Zwarte Kraai (Corvus corone), Ekster (Pica pica), Kauw (Corvus monedula), Ransuil (Asio otus), Houtsnip (Scolopax rusticola), Torenvalk (Falco tinnunculus) Boomvalk (Falco subbuteo), Sperwer (Accipiter nisus) en de Grote Lijster Turdus viscivorus). De bevindingen worden gepubliceerd in Stubbe, M (Edr.) Greifvogeltagung ’Meisdorf II’ der Universität Halle. Pierre Maréchal.