Reeds geruime tijd maken wij ons zorgen over de gevolgen van zodebemesting voor de broedresultaten van weidevogels. In april 1992 werd op het land van de heer J. Kerkvliet (altijd ’in’ voor een experiment) te Hazerswoude-Rijndijk een demonstratie gegeven met een aantal zode- en sleepvoetbemesters. Leden van de Vogelwerkgroep Koudekerk/Hazerswoude en Omstreken, te weten de heren Kes en S. van der Haas, plegen al enige jaren nazorg in de weilanden van de heer Kerkvliet. Zij hebben met behulp van kippeëieren een aantal nestsituaties nagebootst tijdens de demonstratie van de VREDO-zodebemester. Deze zodebemester injecteert de mest op een diepte van acht centimeter in de bodem met een afstand van twintig centimeter tussen de voren.