Altijd heeft de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels in samenwerking met of soms naast ’Natuurmonumenten’ gestreden voor het behoud van de natuur, maar speciaal voor de bescherming van vogels. In de loop der jaren werd het duidelijk dat ’Vogelbescherming’ een eigen vogelreservatenbeleid moest voeren, dus tot aankoop van daarvoor geschikte terreinen moest overgaan. Zo ontstonden de bekende vogelreservaten, meestal gebieden waarvoor bij de andere natuurbeschermingsorganisaties geen belangstelling tot aankoop was, omdat ze of te klein of landschappelijk niet belangrijk waren. Soms ook vond men het risico tot aankoop te groot in verband met toekomstige bestemmingsplannen.