U gelieve voor deze rubriek, liefst tweemaandelijks, uw waarnemingen op te zenden naar onderstaand adres. Onvolledige gegevens worden niet opgenomen. Bij alle waarnemingen naast lokatie van waarneming ook de gemeente vermelden. Waarnemingen van zeldzame en bijzondere waarnemingen (bijvoorbeeld uitzonderlijke data of aantallen), gaarne met uitgebreide omschrijving en zomogelijk met foto’s. Seen dia’s inzenden, afdrukken van dia’s zijn welkom (formaat 10 x 15, glanzend). Vogelsoorten die op de Rode Lijst staan vermeld, worden aangeduid met een *, terwijl de soorten die met twee ** worden aangeduid, betekent dat Nederland van bijzondere betekenis voor de soort is (zie Vogeljaar 42 (2): 96. Indien de soort op beide lijsten staat vermeld, wordt dit met drie *** aangegeven. De lijst van zeldzame soorten waarvan bij waarneming een beschrijving is vereist, treft u aan in de lijst van Arnoud van den Berg (zie Het Vogeljaar 42 (5): 234).