Roodkeelduiker. 18-12-93 1 ex. Zuidpier, IJmuiden, 29-1-94 2 ex. aldaar, 26-2-94 1 ex. aldaar (P. Tak, T.R. van Dijk); 10-1-94 1 ex. Kornwerderzand, 25-1-94 1 ex, aldaar (P.J. de Boer); 19-2-94 6 ex. Spui, zeezijde Brouwersdam (E. Janssens, België); 3-3-94 1 ex. Eemshaven (J. Mulder); 9-4-94 2 ex. (zomerkleed & winterkleed) Brouwersdam (PR de Barse e.a.); 12-4-94 1 ex. draadslachtoffer, Maasvlakte (I.C. & A M. Koster); 9-10-94 9 ex. langsvliegend over Noordzee, ter hoogte van Ameland, 5-11-94 1 ex. Fochtelooërveen, 12-11-94 1 ex. aldaar, 1 ex. Diependal, gem. Beilen (J. Mulder); 19-11-94 ca, 20 ex. doortrekkend, Zuiderhavenhoofd, Scheveningen (V. van der Spek e.a.); 9-2-95 6 ex. Spuisluis, zeezijde, Brouwersdam (B. & H. Kuijpers); 27-2-95 1 ex. Lauwersoog, 1 ex, Eemshaven (J. Mulder). Parelduiker. 3-1-95 1 ex. dood, Harlingen (P.J. de Boer); 14-1-95 1 ex. mooi met telescoop te zien, Oostvoornse Meer (V. van der Spek, J. Stuut).