Informatie en nadere instructies inzake deze rubriek treft u aan in nummer 1 van deze jaargang op bladzijde 46. Zie ook bladzijde 136. Aalscholver. 19-7-96 1 ex. vissend in tuinvijver, omgeven door zware bomen in bosachtige omgeving. Nergens in de buurt grote waters of Aalscholvers. Park Rodichem, Huis ter Heide U. (L.H.F. van der Vijver),