Op 3 februari 1999 werden de inzendingen over 1998 van de jaarlijks gehouden Vogeljaar-Vogelfotoparade beoordeeld. De jury kwam traditiegetrouw bijeen bij Agnes en Wim Werkman te Hedel en ze bestond deze keer uit de volgende vijf personen: Agnes en Wim Werkman, Rob van Schagen, Wim Smeets en Rob Kole. Er waren voor deze wedstrijd in totaal 59 foto’s ingestuurd. Over het algemeen werden de inzendingen redelijk goed gewaardeerd. Veel foto’s waren in esthetisch opzicht van redelijk goede kwaliteit. Teleurstellend was wel dat de afwerkkwaliteit in veel gevallen nogal wat te wensen overliet. Het zou goed zijn als vogelfotografen ook aan dit punt wat meer aandacht zouden besteden. Waarschijnlijk zijn veel vogelfotografen nogal gericht op hun onderwerp. Men is bijvoorbeeld al snel enthousiast over een foto als er een moeilijk te fotograferen soort op staat afgebeeld. Toch is het ook bij vogelfotografie van groot belang oog te hebben voor esthetische en fotografische aspecten. Een goede beeldopbouw, goede doortekening en balancering tussen onderwerp en achtergrond en een goede afdruk is ook bij vogelfoto’s belangrijk, zeker als men een wat grotere doelgroep wil bereiken dan de groep van ’vogelaars’.