Informatie en nadere instructies inzake deze rubriek treft u aan in nummer 1 van deze jaargang op bladzijde 45. ’Geoorde Fuut. 1-5-99 16 ex. Bargerveen, gem. Emmen (P.J. de Boer); 7-5-99 2 ex. & 9-5-99 5 ex. Fochtelooërveen (J. Mulder); 5-6-99 2 ex. Lepelaarplassen Flev. (P. Tak, P. de Droog, J. van Blanken, T. van Dijk); 10-6-99 2 ex. Vogelmeer, Kennemerduinen, IJmuiden (P. Tak); 12-6-99 13 ex. Bargerveen, 26-6-99 4 ex. Fochtelooërveen (P.J. de Boer).