Israël is weliswaar een klein land, maar heeft een zeer rijk gevarieerde avifauna met bijna vijfhonderd soorten. Er zijn twee belangrijke verklaringen voor deze vogelrijkdom. Israël is een geografisch trefpunt van de continenten Europa, Azië en Afrika (met representanten van alle drie de werelddelen) en meer dan vierhonderd miljoen vogels gebruiken deze corridor elk jaar bij hun trek van broedgebieden in Eurazië naar de winterkwartieren in Afrika. Met name de Negev woestijn is bij uitstek interessant voor wie dit spektakel wil bijwonen. Ook schuwe West-Europese broedvogels zijn daar goed waar te nemen en vaak dankbare fotomotieven. De maanden maart en april zijn het meest geschikt, omdat de broedtijd van de woestijnvogels dan samenvalt met het hoogtepunt van de trek. De auteurs hebben hier in april 1994 en maart 1998 enkele weken met een huurauto een aantal bekende vogelplaatsen bezocht. Meer dan 170 soorten werden vastgesteld in de verscheidene biotopen en fascinerende landschappen (groepjes verwoede soortenjagers zullen ongetwijfeld met langere lijstjes thuiskomen). Een normale personenauto volstond, ook in de Negev, voor vrijwel alle situaties; logies is echter in de woestijn schaars (behalve in Eilat) en reserveringen – zeker rond het weekeinde – zijn tijdbesparend. Onderstaand worden de hoogtepunten kort aangegeven.