Iedereen dacht dat het een probleem uit het verleden was omdat het gebruik van gif halverwege de jaren tachtig bij wet werd verboden. Tot dan toe dacht hier iedereen dat stootvogels de wildstand grote schade toebrachten en dat verdelgen met gif, in combinatie met doodschieten, dus een goede zaak was. De Wolf is begin deze eeuw in bijna heel Spanje uitgeroeid met strychnine. De laatste tientallen jaren echter is de waardering voor de natuur in Spanje met sprongen gestegen alsmede het inzicht in de natuurlijke processen. Het duurde dan ook jaren voordat het stelselmatig uitleggen van vergiftigd vlees als een ‘nieuw’ fenomeen werd herkend. Daarna is door alle belangrijke natuurbeschermingsorganisaties een grootschalige campagne op touw gezet, mede ondersteund door de jagersverenigingen. Eind jaren zestig bevonden de populaties van verscheidene aaseters, inclusief Keizerarend en Steenarend, zich historisch gezien op hun laagste punt. Het gebruik van vergiftigd aas was er de oorzaak van dat de Spaanse Keizerarend toen met minder dan vijftig paren zelfs op het punt stond van de aardbodem te verdwijnen. Speciale programma’s werden gerund door de overheid, door de speciaal hiervoor in het leven geroepen ‘juntas ter uitroeiing van schadelijke dieren’. Na vijftien jaar actievoeren en dank zij een andere kijk van de maatschappij op de natuur werd in 1983 eindelijk het gebruik van vergiftigd aas en het ‘controleren’ van predators weltelijk verboden. Het is niet voor niets dat sindsdien populaties van grote predators sterk zijn toegenomen met als mooiste voorbeelden Vale Gier en Keizerarend.