Informatie en nadere instructies inzake deze rubriek treft u aan in nummer 1 van deze jaargang op bladzijde 45. Noordse Stormvogel. 4-11-00 1 ex. Zuidpier IJmuiden (P.Tak, T.v. Dijk, J. van Blanken).