Augustus eindigde met een hittegolf die verdreven werd. Het was met de vogels allemaal wat minder. Het fraaie weer zal veel vogels gestimuleerd hebben snel naar het winterverblijf terug te keren. Althans die indruk hadden de veldwaarnemers. In september klinken er op de telposten andere geluiden. Er zijn dan veel leuke waarnemingen. Niet alle vogels blijken zo vlot hun broedgebied te willen verlaten. Zouden ook zij genieten van het fraaie weer?