Tijdens een bezoek aan Kawanabeach, een klein eilandje voor de kust van Labuan Bajo, Flores, Indonesië, zagen we enkele Oostelijke Rifreigers boven zee op het uit het water springende scholen vis (circa 5 cm groot) jagen. Deze vissen werden op hun beurt weer opgejaagd door Gepen. Om deze foeragerende gepen te ontlopen sprongen de vissen met honderden uit het water. Twee Oostelijke Rifreigers volgden de school opspringende vissen en hadden regelmatig succes. Dit verschijnsel zagen wij enkele dagen achter elkaar dagelijks in de ochtend en tegen zonsondergang, Eén keer vingen drie Oostelijke Rifreigers, waarvan twee donkere en één wit exemplaar op deze, manier hun prooi. Is dit gedrag bij reigerachtigen meer waargenomen? De Oostelijke Rifreiger (Egretta sacra), is een algemene broedvogel langs de hele kust en vooral op eilanden van Indonesië, Japan, Australië en Polynesië. Ze komen voor in een donkere en in een witte kleurfase. Ze zijn vaak foeragerend te zien op rifeilandjes, kustvlakten en zoutvlakten, meestal solitair of in paren. Ze brengen de nacht door in bomen langs de kust, onder andere in mangroven.