Staatsbosbeheer en de KNNV afdeling Epe en Heerde zijn de initiatiefnemers van een brochure waarin informatie over Ooievaars wordt verstrekt. Er is in deze brochure ook een handleiding met werktekening voor het bouwen van een ooievaarsnest opgenomen. Daarnaast worden de aanwezigheid van nesten in het IJsseldal en het ooievaarsverleden in Veessen en Vorchten belicht. De chronologie van het ooievaarsnest in Vorchten is een ander interessant onderdeel. Deze uitgave is een initiatief dat navolging verdient. Het is een methode om bewoners in het landelijke gebied nog meer te betrekken bij natuurbescherming en natuurbeheer. Staatsbosbeheer/KNNV afdeling Epe en Heerde (2002): Ooievaar Perspectief. 16 pagina’s. Te bestellen door overschrijving van € 2,00 (inclusief verzendkosten) op postgiro 1330406 ten name van A, Hottinga, Vorchten, onder vermelding van ‘Ooievaar Perspectief’ en met vermelding van naam en adres. DAJ