De Steenuilwerkgroep Groningen maakt zicht zorgen over de risico’s van brodifacoum in anticoagulante rodenticiden Deze middelen leveren gevaar op voor de Steenuil en Kerkuil, maar ook voor kleine marterachtigen zoals Bunzing, Hermelijn, Steenmarter en Wezel. Anticoagulante rodenticiden, zeg maar muizen- of rattengif, worden op het platteland gebruikt door agrariërs en particulieren tegen overlast van knaagdieren. Volgens de Gele Bestrijdingsmiddelendatabank van december 2000 zijn anticoagulante rodenticiden in ons land vrij verhandelbaar in de volgende vijf componenten: chloorfacinon, difenacoum, brodifacoum, bromadiolon en difethialon.